Rekonstrukce budov

Problematika rekonstrukce budov zahrnuje širokou oblast stavebních prací a řeší některé vlastnosti a záležitosti dané budovy. Ať už se jedná o větrání, topení, zpětné získávání tepla, klimatizační techniku, slunolamy nebo zavěšené systémy na fasádě z hliníku případně ze skla nebo textilních lamel a dále i správně řešená požární ochrana, jak pro jednotlivé části, tak pro celou budovu.

Budeme-li hledat přínos rekonstrukce, povětšinou dospějeme k několika významným bodům. Jmenujme ty nejdůležitější z nich: dochází k redukci spotřeby tepla a jeho ztrátám, zlepšení kvality vzduchu uvnitř prostor rekonstruované budovy dále zkvalitnění přirozeného osvětlení v prostoru rekonstruované budovy, které je více využitelné a zároveň působí příjemně na pocit pohodlí pro lidi uvnitř budovy, opravou a revizí fasády budov nejen že zíkáme mnohem zajímavější vzhled pro venkovní část budovy, ale zároveň tím zvyšujeme i dobu životnosti venkvního oplášťování a redukujeme možnost zatékání spojenou se vznikem plísní ve vnitřních prostorách. Samozřejmostí je i důraz kladený na zplepšení ochrany před požárem. Kontrola požárního systému dnes patří ve většině budov k jednomu z nejsledovanějších bezpečnostních hledisek.

Samozřejmě uvažujeme i možnosti rekonstrukce fasád pro památkovým ústavem chráněné budovy. Pro tuto možnost nabízíme speciální řešení a systematiku tak, aby bylo vyhověno co možná nejširšímu množství hledisek. Nepopíráme, že rekonstrukce památkových budov je velice závažným počinem a proto v této oblasti postupujeme co možná nejopatrněji, abychom zachovali kulturní dědictví.